Nyynäistentien alue, Launonen

Lisätietoa: petri.maatta@paloheimo.fi

Rakennuspaikat myydään määräaloina kiinteistöstä 433-404-2-19. Ostajan on kustannuksellaan lohkottava määräala omaksi kiinteistökseen. Rakennuspaikat on merkitty Launonen-Kormu -osayleiskaavaan. Määräalojen rakennusoikeus on 10 % niiden pinta-alasta, kuitenkin vähintään 300 k-m2.