Kormu-Launosten rakennuspaikat

Rakennuspaikat myydään määräaloina kiinteistöstä 433-403-3-86. Ostajan on kustannuksellaan lohkottava määräala omaksi kiinteistökseen. Rakennuspaikat on merkitty Launonen-Kormu -osayleiskaavaan. Määräalojen rakennusoikeus on 10 % niiden pinta-alasta, kuitenkin vähintään 300 k-m2.