Palojoenpuisto

Palojoenpuisto
Tuusula, Jokela

Palojoenpuiston alueelle kaavoitetaan pienimittakaavaista kaupunkimaista asumista ja luodaan hyvät edellytykset monimuotoiseen asuntotarjontaan. Uusi asuinalue kytkeytyy eteläreunastaan Jokelan keskustaan, joten juna-asema ja kaikki taajaman palvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Kaava-alueen eteläosaan toteutetaan tiiviimmin rakennettua kerros- ja rivitaloasumista. Keskivaiheilla ja pohjoiseen ulottuvalla vyöhykkeellä rakentaminen väljenee ja muuttuu pientalo- ja viheraluevoittoiseksi.

Palojoenpuiston toiminnallisena periaatteena on kaava-alueen läpi kulkeva keskeinen puistokatu, jonka varrelle eri toiminnot sijoittuvat ja josta poikkeaa pienempiä ympäriajettavia katuja. Puistokadun varrella on varaus koululle ja päiväkodille alueen keskellä. Alueen itäreunassa kulkeva Palojoen uoma lähiympäristöineen on alueen läpi kulkevia ulkoilureittejä mahdollistavaa virkistysaluetta. Kaava-aluetta halkovalla viheralueella on kaksi lampea.

Palojoenpuiston kaava sisältää kaikkiaan n. 150.000 k-m2 rakennusoikeutta ja alue tulee tarjoamaan viihtyisän asuinympäristön yli 2.000 ihmiselle tulevien vuosien aikana.

Asemakaavaluonnos (PDF)

Mitoituslaskelma ja asukaslukuarvio (PDF)