Nyynäistentien alue, Launonen

Nyynäistentien alue, Launonen

Nyynäistentien alue

Rakennuspaikat myydään määräaloina kiinteistöstä 433-404-2-19. Ostajan on kustannuksellaan lohkottava määräala omaksi kiinteistökseen. Rakennuspaikat on merkitty Launonen-Kormu -osayleiskaavaan. Määräalojen rakennusoikeus on 10 % niiden pinta-alasta, kuitenkin vähintään 300 k-m2.

Lisätietoja: marjo.sinivaara@paloheimo.fi

Nro Pinta-ala Hinta
1 4.910 m2 40.000 e
2 3.633 m2 34.000 e
3 5.410 m2 28.000 e