Kormu-Launosten rakennuspaikat

Kormu-Launosten rakennuspaikat

Herajoentien yläosa

Rakennuspaikat myydään määräaloina kiinteistöstä 433-403-3-86. Ostajan on kustannuksellaan lohkottava määräala omaksi kiinteistökseen. Rakennuspaikat on merkitty Launonen-Kormu -osayleiskaavaan. Määräalojen rakennusoikeus on 10 % niiden pinta-alasta, kuitenkin vähintään 300 k-m2.

Lisätietoja: marjo.sinivaara@paloheimo.fi

Nro Pinta-ala Hinta
1 2.817 m2 46.000 e
2 3.455 m2 55.000 e
3 3.497 m2 46.000 e
4 3.071 m2 55.000 e
5 5.286 m2 64.000 e
6 5.682 m2 73.000 e